ekocid značenje

ekocid (grč.+lat.), ekološki genocid, potpuno razaranje ekosustava (flore i faune) nekoga područja kem. ili biol. sredstvima; primijenjen u vijetnamskom ratu.