ekliptika značenje

ekliptika (grč.), kružnica na nebeskoj sferi po kojoj se Sunce u tijeku godine prividno giba oko Zemlje od Z prema I. Prolazi kroz zodijak; ravnina joj siječe ravninu nebeskoga ekvatora pod kutom od 23,5°; njihova presjecišta zovu se ravnodnevice (proljetna i jesenska).