Einsteinova relacija značenje

Einsteinova relacija, mat. iskaz jednoga od temeljnih zakona prirode; pri pretvorbi tvari u energiju ili obratno energija je jednaka umnošku mase i kvadrata brzine svjetlosti (E = mc2). Zato se pri nekim nuklearnim reakcijama, u kojima nestaju relativno male mase, oslobađaju relativno velike energije. Relaciju je postavio A. Einstein 1905. a potvrđena je mnogim pokusima te primjenom nuklearne energije.