eidologija značenje

eidologija (grč.), nauk o pojavama i slikama u svijesti. Eidetske znanosti, po E. Husserlu, proučavaju bit stvari, za razliku od znanosti o činjenicama.