eidetizam značenje

eidetizam (grč.), psih neobična sposobnost (češća u djece) da se doživljeni osjetni zorovi zadrže neko vrijeme u pamćenju sa svim pojedinostima.