Ehrlich značenje

Ehrlich, Paul (1854–1915), njem. bakteriolog i kemičar; osnivač kemoterapije; sa S. Hatom 1909. pronašao salvarsan, lijek protiv sifilisa. Nobelova nagrada za medicinu 1908 (s I. Mečnikovim).