ehosonder značenje

ehosonder (engl.), hidroakustički uređaj; mjeri morsku dubinu po načelu ultrazvučnoga dubinomjera. sin eholot.