ehografija značenje

ehografija (grč.). 1. Medicinska pretraga s pomoću ultrazvuka koji se odbija od unutarnjih organa; slika dobivena tom tehnikom. 2. Patološka pojava da se iste riječi pri pisanju nesvjesno ponavljaju.