egzaktnost značenje

egzaktnost (lat.), točnost, vjernost; potpunost; određenost; savjesnost. Egzaktne znanosti, znanosti koje mjerljive i brojive pojave prikazuju matematički ili pak izvode aksiomatski (npr. matematika, fizika, astronomija, kemija), odn. pitanja rješavaju matematičkom točnošću i eksperimentalnom analizom. supr empirijske, hermeneutičke znanosti.