Egospotam značenje

Egospotam (grč. Aigos potamoi: Kozja rijeka, lat. Aegos flumen), ant. ime rijeke Karakovader u Tračkom Hersonezu (danas Gelibolu). Na njezinu ušću spartanski vojskovođa Lisandar uništio atensku mornaricu ← 405. i time okončao atensku prevlast na moru.