egalitarizam značenje

egalitarizam (prema franc. égalité: jednakost). 1. Pokret franc. komunista oko 1848., sljedbenika utopijskoga komunista F. N. Babeufa; zagovarali osnivanje »narodnih radionica«. 2. Soc.-polit. shvaćanje koje teži ostvarenju potpune jednakosti među ljudima na temelju jednake raspodjele dobara i društv. uvjeta među svim članovima zajednice.