EFTA značenje

EFTA (akr. od engl. European Free Trade Association) → Europsko udruženje za slobodnu trgovinu