Eastbourne značenje

Eastbourne, grad u J Engleskoj; 89 743 st. Morsko kupalište na Engleskom kanalu.