džilit značenje

džilit (tur. iz arap.), kratak štap ili koplje bez željeznoga šiljka kojim se gađalo u istoimenoj viteškoj igri tur. konjanikâ.