dvovlasno imanje značenje

dvovlasno imanje, zemljišni posjed presječen drž. granicom, pa se jedan njegov dio nalazi u jednoj, a drugi u drugoj državi. Međunar. ugovori olakšavaju prijelaz drž. granice vlasnicima takvih imanja (dvovlasnicima).