dvotočje značenje

dvotočje (dvije točke). 1. Pravopisni znak (:), bilježi se obično a) ispred niza riječi kojima se nešto nabraja, b) ispred navedenih tuđih riječi (upravnoga govora), c) ispred rečenice koja sadržajno proistječe iz prethodne te je objašnjuje, specificira i sl. 2. Znak za »prema«, npr. dužina je prema širini 3 : 1, rezultat je utakmice 4 : 2.