dvostruka istina značenje

dvostruka istina, učenje da nešto može biti u filoz. pogledu istinito, dok je u relig. smislu neistinito.