dvospolnost značenje

dvospolnost (biseksualnost, hermafroditizam), postojanje muških i ženskih spolnih žlijezda u organizmu jedne jedinke; normalna pojava u mnogih beskralježnjaka (metilji, trakavice, puževi), među kralježnjacima svojstvo nekih vrsta riba (kanjac, komarča). U čovjeka, stanje nepotpune spolne razlučenosti s funkcionalno nedovoljno razvijenim žlijezdama jednoga i drugoga spola (→ interseksualnost).