Dvorska kancelarija značenje

Dvorska kancelarija, jedno od središnjih tijela vlasti u Habsburškoj Monarhiji, zasebno u pojedinim zemljama Monarhije. Kraljevska hrvatsko-slavonska dvorska kancelarija nastala je 1861., a u njezin su djelokrug potpadali polit. uprava, sudstvo, bogoštovlje i nastava; prvi kancelar Ivan Mažuranić.