dvor. značenje

dvor. 1. Neutvrđena stambena zgrada feudalaca, za razliku od srednjovj. utvrđenih gradova (burgova); raskošne oblike dobiva za renesanse i baroka. 2. Skup osoba u izravnoj službi i pratnji vladara ili članova vladareve obitelji.