dvolomac značenje

dvolomac (islandski d.), prozirni oblik minerala kalcita, nazvan tako jer dvostruko lomi svjetlost; upotrebljava se u optičkim aparatima (Nicolova prizma).