dvojnik značenje

dvojnik, osoba toliko slična nekoj drugoj osobi da ih je teško razlikovati; motiv obrađen u literaturi (E. T. A. Hoffmann, E. a. Poe, F. M. Dostojevski). U filmu → dubler.