dvodomni sustav značenje

dvodomni sustav, parlamentarni sustav sastavljen od dva doma (→ donji dom; gornji dom; ili skupština i senat).