Dvigrad značenje

Dvigrad (štokavizirano: Dvagrada, Dvograd), impozantan kompleks ruševina dvaju ranosrednjovj. utvrđenih gradova kraj Kanfanara, Istra; Castelparentin je napušten u sr. vijeku, a Montecastello u 17. st.