Duvall značenje

Duvall, Robert (1931), am. glumac i redatelj. Isprva glumio u kazalištu. Od 1962. na filmu. Istaknu se karakternim ulogama. Kum; Apokalipsa sada; Nježno milosrđe; Apostol.