duševne bolesti značenje

duševne bolesti (psihoze), teški duševni poremećaji, pretežito uzrokovani promjenama u mozgu (progresivna paraliza, senilna demencija, shizofrenija, manično-depresivna psihoza, psihopatije); kad bolesnici predstavljaju opasnost za sebe i okolinu, potrebna je prisilna hospitalizacija u duševnoj bolnici; liječenje psihofarmacima.