Duse značenje

Duse, Eleonora (1858–1924), tal. kaz. glumica; proslavila se kao tragetkinja. Korežirala i glumila u prekretničkom filmu Pepeo (1916).