Dušanov zakonik značenje

Dušanov zakonik, zbirka zakona, nastala za vladanja i na poticaj srpskoga cara Dušana Stefana (1349., odn. 1354); pravni kodeks u srp. feud. državi.