Dursun-beg značenje

Dursun-beg (prva pol. 15. st. – o. 1499), tur. kroničar; napisao tur. povijest za vrijeme Muhameda II (Povijest oca osvajanja sultana Dehmed-hana), u kojoj donosi podatke o padu Bosne (1463), osvajanju Hercegovine i tur. upadima preko Save i Dunava.