Đuro VI značenje

Đuro VI (1895–1952), brit. kralj od 1936., naslijedio brata Eduarda VIII. Nakon II. svj. rata, u eri dekolonizacije i stvaranja Commonwealtha, engl. kralj (od 1947) ne nosi više naslov »car Indije«.