Đuro V značenje

Đuro V (1865–1936), brit. kralj od 1910., sin Eduarda VII. Za I. svj. r. odrekao se (1917) svih njem. titula i promijenio dotadanje ime kralj. kuće Saxe-Coburg-Gotha u Windsor.