Durkheim značenje

Durkheim, Émile (1858–1917), franc. sociolog. Za njega je sociologija »pozitivna znanost«, pojedinac je posljedica društv. diferencijacije, osoba je posljedica, a ne temelj društva. Proučavao fenomen kolektivne svijesti. Pravila sociološke metode; Sociologija i filozofija; Individualne predodžbe i kolektivne predodžbe.