Durban značenje

Durban, grad i najveća luka Južnoafričke Republike; 669 242 st. Sveuč., umj. galerija, muzeji. Ind. središte; polazna postaja za lov na kitove. Turizam.