dur značenje

dur (lat.), glazb tonski rod utemeljen na dijatonskoj ljestvici s polustupnjevima između trećeg i četvrtoga te sedmoga i osmoga stupnja i na trozvuku koji se sastoji od velike terce i čiste kvinte.