duola značenje

duola (tal.), glazb ritmička figura od dviju nota jednakih vrijednosti kojima trajanje odgovara trajanju skupine od triju istovrsnih nota.