Dunav značenje

Dunav, po duljini druga rijeka u Europi (iza Volge); dug 2857 km, porječje 816 947 km2. Izvorišni su mu krakovi Brege i Brigach (izviru u Schwarzwaldu u Njemačkoj); velikom deltom utječe u Crno more. Protječe kroz Njemačku, Austriju, Slovačku, Madžarsku, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Rumunjsku; na ušću granična rijeka prema Ukrajini. Najvažniji pritoci Inn, Sava, Tisa, Morava, Iskr, Olt, Prut; u Hrvatskoj Drava. Plovan 2600 km, a u Hrvatskoj od ulaza nizvodno od Mohača do izlaza kod Iloka. Gl. su luke: Linz, Beč, Bratislava, Budimpešta, Vukovar, Beograd, Ruse, Galati i Izmail.