Dujmić Gliričić značenje

Dujmić Gliričić, Albert (1515–63), hrv. teolog i biskup; prof. Sv. pisma u Sieni i Rimu; papin savjetnik i član komisije za izradbu plana reforme Kat. crkve, os. Rimske kurije. Kao krčki biskup brinuo se za očuvanje glagoljice i bogoslužja na nar. jeziku.