duhoznanstvena psihologija značenje

duhoznanstvena psihologija, smjer u psihologiji koji psih. procese u ljudskom ponašanju i općenito djelovanju tumači u okviru pov. i kult. zbivanja metodom razumijevanja (a ne eksperimentalnom), ne istražujući uzročne zakonitosti, već mentalne, duhovne sadržaje (ono što je individualno, tipično, smisao, strukturu, cjelinu). Pokrenuo ga W. Dilthey (kraj 19. st.), razradio E. Spranger i dr.; usporedan naziv: psihologija razumijevanja.