duhoborci značenje

duhoborci, rus. kršć. sljedba, nastala u 18. st.; odbacuje crkve, ikone, svećenstvo i dogme.