dudovi značenje

dudovi (Moraceae), por. drvenastih dvosupnica krpastih listova i neuglednih cvjetova skupljenih u cvatove; oko 1100 većinom trop. vrsta; u nas: smokva, dud, dudovac i maklura.