Dučić značenje

Dučić, Jovan (1871–1943), srp. pjesnik, esejist, putopisac i diplomat. Rafinirana lirska poezija pod utjecajem parnasovaca i simbolista (Pesme; Pesme u prozi). Podupire četnički pokret u II. svj. ratu.