Dublin značenje

Dublin (irski Baile Átha cliath), gl. grad.html'>grad.Republike Irske (Eire) i luka na Irskom moru; 495 101 st. (Veliki D. 915 100 st.). Sveuč. (osn. 1591); dvije crkve iz 12–13. st. Metalurgija, metalna, kem., tekst. i prehr. industrija. – Spominje se u 5. st.; od 9. st. pod Norvežanima, od 1170. pod Engleskom. 1916. u D. je ugušen protubrit. ustanak; nakon oslobođenja Irske (1922) njezin gl. grad.