dubleta značenje

dubleta (franc.). 1. Opć.: par nečemu. 2. U tiskarstvu, dvaput ponovljeno slovo, riječ ili rečenica. 3. lingv u nekom jeziku, jedna od dviju riječi istoga podrijetla ali različita oblika, npr. moći i mošti