dubler značenje

dubler (prema franc. doubler: zamjenjivati), dvojnik; u kazalištu, a os. na filmu zamjenjuje glumce u opasnim prizorima.