dualizam značenje

dualizam (lat.). 1. Dvojnost. 2. filoz prihvaćanje dvaju načela kao temeljnih kategorija stvarnosti (npr. Descartesova teorija o duhu i tvari kao apsolutno heterogenim supstancijama); supr monizam. 3. relig učenje o dvjema suprotnim silama (npr. dobra i zla, svjetla i tame) koje se od iskona bore za prevlast u svijetu (npr. zoroastrizam, manihejstvo, bogumilstvo). 4. pov dvojno ustrojstvo Austro-Ug. Monarhije, koja je prema Nagodbi iz 1867. sastavljena od dviju država: Austr. Carstva i Ug. Kraljevstva. 5. fiz temeljno načelo valne mehanike prema kojemu se u mikrosvijetu materija očituje u dva ravnopravna oblika: čestice tvari u nekim pojavama pokazuju svojstva valova a valovi svojstva čestica.