Du Cange značenje

Du Cange, Charles (1610–88), franc. povjesničar; utemeljitelj kritičke metode. Osim djela o povijesti Bizanta pisao i rječnike lat. i grč. srednjovj. jezika.