državljanstvo značenje

državljanstvo, pravna veza između fizičke osobe i države; sastoji se od uzajamnih prava i dužnosti. U hrv. pravnom sustavu stječe se podrijetlom, rođenjem na drž. području, → naturalizacijom (prirođenjem); gubi se otpustom, odricanjem, oduzimanjem.