društvo značenje

društvo, zajednica ljudi koja se temelji na određenom načinu života (običajima, normama ili konvencijama) i na proizvodnji i razvoju materijalnih i duhovnih dobara, a među pripadnicima postoje trajni i organizirani odnosi, najčešće nadzirani i sankcionirani od (društv.) institucija.