društvene znanosti značenje

društvene znanosti, akademske discipline koje proučavaju razvoj ljudskoga društva te ustanove, odnose i ideje koje oblikuju ljudski život (sociologija, ekonomija, pravo, političke znanosti i dr.).