Drôme značenje

Drôme, dep. u JI Francuskoj; 6530 km2, 437 780 st. Upravno središte Valence. Kem., kožna, prehr. ind. i ind. svile. Nuklearna elektrana. Turizam.